ΒιογραφικόΓεννήθηκα στην Αθήνα το 1946. Σπούδασα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκα στη Γαλλία σε θέματα δημoσίου δικαίου και κοινωνικής ασφάλειας και στο Λουξεμβούργο σε θέματα δικαίου του ανταγωνισμού.


Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας (1971), Πάρεδρος (1977), Σύμβουλος της Επικρατείας (1989), Αντιπρόεδρος (1999), Πρόεδρος του Γ’ Τμήματος (2001-2011).

Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (25 Ιουλίου – 10 Νοεμβρίου 2011).


Προήδρευσα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας και στο Μισθοδικείο.Υπήρξα Προϊστάμενος της Επιθεώρησης και Επιθεωρητής των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, μέλος του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Καθηγητών Α.Ε.Ι..


Δίδαξα θέματα συνταγματικού δικαίου (δικαστικής ανεξαρτησίας και δεοντολογίας) στην Εθνική Σχολή Δικαστών και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Προήδρευσα και έλαβα μέρος ως ομιλητής σε πολλά συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις και συναντήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διετέλεσα πρόεδρος και μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών (Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας κλπ.) καθώς και πρόεδρος υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων της Διοίκησης.

Άσκησα ειδικά καθήκοντα ελέγχου νομιμότητας στο Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού (1988).

Συνέγραψα πολλά άρθρα και μελέτες σε θέματα δικαστικής ανεξαρτησίας, δικαιωμάτων του ανθρώπου, δικαίου της κοινωνικής ασφάλειας κ.ά.

Διετέλεσα πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (της οποίας υπήρξα ιδρυτικό μέλος) και της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες (της οποίας υπήρξα ο εμπνευστής και ιδρυτικό μέλος).

Υπήρξα επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. του «Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».
Γνωρίζω τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα.

Από 11 Νοεμβρίου 2011 έως 17 ΜαΙου 2012 υπουργός Επικρατείας στην Κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου. 
Οι αρμοδιότητες εδώ (ΦΕΚ_Β_2787).

Εκλέχτηκα Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την περίοδο 2015 έως 2018, μετά απόφαση της Ολομέλειάς της.